หน้า ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อมูลผลิตภัณฑ์

1.ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ

2.ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย หรือ ทรายอะเบท (ทรายเคลือสารทีมีฟอส1% W/W SG.)

 • ทรายเคลือบสารทีมีฟอส ยี่ห้อ อะเบท ⇒ 
 • ทรายเคลือบสารทีมีฟอส ยี่ห้อ คิว-เทเมกส์10 ⇒ คิว-เทเมกส์.pdf (58 downloads)
 • ทรายเคลือบสารทีมีฟอส ยี่ห้อการ์โต้ ⇒ 

3.น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง สารไซเพอร์เมทริน 10 และ 25%

 • ไซเพอร์เมทริน 10% ยี่ห้อ เว็นเท็กซ์100 ⇒ 
 • ไซเพอร์เมทริน 10% ยี่ห้อ คิวไซเปค100 ⇒ คิวไซเปค100.pdf (88 downloads)
 • ไซเพอร์เมทริน 25% ยี่ห้อ เว็นเท็กซ์250 ⇒ 
 • ไซเพอร์เมทริน 25% ยี่ห้อ คิวไซเปค250 ⇒ คิวไซเปค250.pdf (71 downloads)

4.น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง สารเดลทาเมทริน (เดิมชื่อ เดลต้าเมทริน) 1 และ 2.5%

5.น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง สารเดลทาเมทริน (เดิมชื่อ เดลต้าเมทริน) บวกสารเสริมฤทธิ์

 • เดลทาเมทริน 0.5% +สารเสริมฤทธิ์ (อีก 2 ตัว) ยี่ห้อ เดลต้าไชด์ ⇒ เดลต้าไซด์-ศุภโชค.pdf (31 downloads)
 • เดลทาเมทริน 0.5% +สารเสริมฤทธิ์ (อีก 2 ตัว) ยี่ห้อ เอส-ไบโอต้า ⇒ 

6.เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงด้านสาธารณสุขควบคุมโรค

 • เบสฟ็อกซ์เกอร์ – Bestfogger BF150(Made in Korea) ⇒ 
 • เบสฟ็อกซ์เกอร์ – Bestfogger BF200(Made in Korea) ⇒ 
 • เอสเอสฟ็อกซ์ 150 เอฟ – SS.FOG150F(Made in Korea) ⇒ 
 • ไอจีบ้า อีโว35 – IGEBA EVO35(Made in Germany) ⇒ 
 • ไอจีบ้า ทีเอฟ35 – IGEBA TF35(Made in Germany) ⇒ 
 • สวิงฟ็อกซ์ เอสเอ็น50 – SWINGFOG SN50(Made in Germany) ⇒ 

7.เครื่องพ่นละอองฝอย ULV. กำจัดยุงและแมลงด้านสาธารณสุขควบคุมโรค

 • ไอจีบ้า พอร์ต 423 – IGEBA PORT 423(Made in Germany) ⇒ 
 • เจโล่ เอสพี 80 เอสยูแอลวี (JLO SP80S ULV.)(Made in Germany) ⇒ 

8.เครื่องพ่นละอองฝอย ULV. ชนิดไฟฟ้า กำจัดยุงและแมลงด้านสาธารณสุขควบคุมโรคและพ่นฆ่าเชื้อโรค

9.น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย 

 

*** ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกตัวจะมีเอกสารผลการทดสอบคุณภาพและผลการทดสอบ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ยกเว้นสินค้าบางตัว