รายชื่อร้านค้าบริษัท ตัวแทนจำหน่ายสินค้าและศูนย์บริการลูกค้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ ชื่อ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทร พื้นที่ให้บริการ หมายเหตุ
1. หจก.เอส.เค.เอฟ เลขที่ 193/2 หมู่ที่ 9 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 044-160-214

093-056-6996

จังหวัดบุรีรัมย์ 1.ตัวแทนจำหน่าย

2.ศูนย์ซ่อมเครื่องพ่น

2. บจก.เควายพี เซ็นเตอร์ กรุ๊ป เลขที่ 541/79 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 044-111-577

081-672-4774

จังหวัดบุรีรัมย์ 1.ตัวแทนจำหน่าย

2.ศูนย์ซ่อมเครื่องพ่น

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10