รายชื่อร้านค้าบริษัท ตัวแทนจำหน่ายสินค้าและศูนย์บริการลูกค้า ภาคเหนือ

ลำดับ ชื่อ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทร พื้นที่ให้บริการ หมายเหตุ
1. บจก.ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส เลขที่ 595 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 053-354-026 จังหวัดเชียงใหม่ 1.ตัวแทนจำหน่าย