บริษัท ศุภโชค เมท เมดิคอล จำกัด

เป็นเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้า ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ผ่านระบบตะกล้าสินค้า หน้าเว็บไชด์ โดยการเข้ารหัสความปลอดภัยขั้นสูงของระบบ HTTPS ผ่านหน้าบาร์วเชอร์ Google. (Google Chrome, Internet Explorer )

กรุณาอ่านข้อตกลงการใช้บริการ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวเข้าใช้บริการ

  • คำบอกกล่าวนี้ ถือเป็นการรับทราบและปฎิบัติตามข้อตกลง ระหว่างท่าน ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” กับทาง บจก.ศุภโชคเมทเมดิคอล ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ” ผ่านทางช่องทางบนเว็บไซต์นี้ ซึ่งผูกผันกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ใช้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากผู้ใช้ไม่ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการ กรุณาหยุดการเรียกใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้และยกเลิกการสมัครสมาชิก โดยสามารถแจ้งมาทางช่องทางติดต่อเรา หรือ โทรแจ้งตามเบอร์โทรศัพท์

 

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  • เว็บ supachok.co.th ตระหนักถึงสิทธิความเป็นส่วนบุคคลในข้อมูลของผู้ใช้บริการ และพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้ช่องทางนี้สำหรับการบริการต่างๆ ของผู้ใช้ ดังนั้นข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับผู้ให้บริการจะเก็บรักษา และดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้โดยมีเจตนาที่ไม่สุจริต ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของเว็บ

 

ระบบรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูล

  • ทีมงานจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่จำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับเนื้อหาและประเภทที่ผู้ใช้ต้องการรับบริการ โดยจะใช้ข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในเนื้อหาและประเภทบริการนั้นเป็นหลัก และจะใช้ข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเนื้อหาและบริการต่างๆ กับให้กับผู้ใช้โดยคำนึงถึงนโยบายการรักษาสิทธิส่วนบุคคลนี้อย่างเคร่งครัด
  • ทีมงานจะใช้ระบบการจัดการสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือจากผู้ให้บริการภายนอก โดยที่ดัชนีวัดจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จะใช้เทคนิคที่เรียกว่าคุกกี้ (Cookie) และ/หรือผู้ให้บริการ จะส่งข้อมูลผ่าน Cookie ไปติดตั้งไว้ที่ Web Browser ของผู้ใช้ และมีเลขอ้างอิงที่สร้างขึ้นโดยการสุ่มตัวอย่าง (Random) โดยเลขอ้างอิงนี้จะเป็นเลขอ้างถึงผู้ใช้ เพื่อผลการนับจำนวนผู้ใช้เท่านั้น
  • ทีมงานจะใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการให้บริการและปรับกระบวนการดำเนินการในการรักษาข้อมูลที่ได้รับ รวมถึงการนำไปใช้ ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจ อย่างไรก็ดีผู้ใช้บริการควรเข้าใจถึงความรับผิดชอบของตนในการเก็บรักษา รหัสผู้ใช้ (User ID) รหัสผ่าน (Password) และรหัสอื่นๆ ในบริการที่จัดเตรียมไว้ เป็นความลับ

 

นโยบายการสงวนสิทธิ์และความรับผิดชอบ

  • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ ห้ามผู้ใดแอบอ้างชื่อ บริษัทศุภโชค เมท เมดิคอล จำกัด, SCS,SMM, หรือ ประกาศ,ประชาสัมพันธ์ หรือโพสต์ข้อความต่างๆ ไม่ว่ากรณีที่ใดๆ ก็ตาม ที่ทำให้เกิดการเสื่อมเสียและเสียหาย ทางผู้ให้บริการหรือบริษัท จะดำเนินการอย่างถึงที่สุด ทางกฎหมายอาญาและแพ่ง
    หากสมาชิกหรือผู้ใช้บริการใด ประกาศ หรือ โพสต์ข้อมูล รูปภาพ,เสียง,ข้อความ ในเว็บไชต์ ในลักษณะหลอกลวง ก่อให้เกิดความเสียหายมายัง ผู้ให้บริษัท ทางบริษัท จะดำเนินการทางกฎหมายทันที่ ทั้งทางแพ่งและอาญา
  • การนำข้อมูลและรูปภาพสินค้าไป เผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตจากบริษัทก่อนเท่านั้น(เป็นลายลักษณ์อักษรหรือตกลงกับผู้บริหารแล้วเท่านั้น) การนำข้อมูลสินค้าไปโฆษณาและให้ข้อมูลสินค้าไม่ถูกต้อง ทางบริษัทอาจจะเรียกชดใช้ค่าเสียหายได้ กรุณาศึกษาข้อมูลให้ชัดเจน

 

จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ขอแสดงความนับถือ

นายศุภโชค อินทริง

Mr.Supachok Intaring

Shop
0 Wishlist
0 Cart