หน้า ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อมูลผลิตภัณฑ์

** หน้ากากอนามัยทางการแพทย์

1.ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ

2.ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย หรือ ทรายอะเบท (ทรายเคลือสารทีมีฟอส1% W/W SG.)

3.น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง สารไซเพอร์เมทริน 10,25 และ 35%

4.น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง สารเดลทาเมทริน (เดิมชื่อ เดลต้าเมทริน) 1 และ 2.5%

5.น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง สารเดลทาเมทริน (เดิมชื่อ เดลต้าเมทริน) บวกสารเสริมฤทธิ์

  • เดลทาเมทริน 0.5% +สารเสริมฤทธิ์ (3 สารออกฤทธิ์) ยี่ห้อ เดลต้าไชด์ ⇒ เดลต้าไซด์-ศุภโชค.pdf (80 downloads)
  • เดลทาเมทริน 0.5% +สารเสริมฤทธิ์ (3 สารออกฤทธิ์) ยี่ห้อ เอส-ไบโอต้า ⇒ 
  • เดลทาเมทริน 0.5% +สารเสริมฤทธิ์ (3 สารออกฤทธิ์) ยี่ห้อ ออโต้ไชด์ ⇒ ออโต้ไชด์-2021.pdf (34 downloads)
  • เดลทาเมทริน 0.5% +สารเสริมฤทธิ์ (3 สารออกฤทธิ์) ยี่ห้อ เอส-ซีไซด์ ⇒ เอสซีไซด์.pdf (55 downloads)

6.เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงด้านสาธารณสุขควบคุมโรค

7.เครื่องพ่นละอองฝอย ULV. กำจัดยุงและแมลงด้านสาธารณสุขควบคุมโรค

8.เครื่องพ่นละอองฝอย ULV. ชนิดไฟฟ้า กำจัดยุงและแมลงด้านสาธารณสุขควบคุมโรคและพ่นฆ่าเชื้อโรค

9.น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย 

10.วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Vaccine Killed Virus.)

 

*** ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกตัวจะมีเอกสารผลการทดสอบคุณภาพและผลการทดสอบ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ยกเว้นสินค้าบางตัว