หน้า ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อมูลผลิตภัณฑ์

** หน้ากากอนามัยทางการแพทย์

1.ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ

2.ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย หรือ ทรายอะเบท (ทรายเคลือสารทีมีฟอส1% W/W SG.)

3.น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง สารไซเพอร์เมทริน 10,25 และ 35%

4.น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง สารเดลทาเมทริน (เดิมชื่อ เดลต้าเมทริน) 1 และ 2.5%

5.น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง สารเดลทาเมทริน (เดิมชื่อ เดลต้าเมทริน) บวกสารเสริมฤทธิ์

6.เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงด้านสาธารณสุขควบคุมโรค

7.เครื่องพ่นละอองฝอย ULV. กำจัดยุงและแมลงด้านสาธารณสุขควบคุมโรค

  • ไอจีบ้า พอร์ต 423 – IGEBA PORT 423(Made in Germany) ⇒ ไอจีบ้า-พอร์ต-423-New.pdf (348 downloads )
  • เจโล่ เอสพี 80 เอสยูแอลวี (JLO SP80S ULV.)(Made in Germany) ⇒ 
  • ฟอนแทน พอร์ทต้าสตาร์ เอส (FONTAN PORTASTAR S)(Made in Germany) ⇒ 

8.เครื่องพ่นละอองฝอย ULV. ชนิดไฟฟ้า กำจัดยุงและแมลงด้านสาธารณสุขควบคุมโรคและพ่นฆ่าเชื้อโรค

9.น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย 

10.วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Vaccine Killed Virus.)

11.ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงในครัวเรือน (Household Insecticides.)

  • ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงวัน ฟลาย บล๊อกเกอร์ (FLY BOCKER) ⇒ Fly-Blocker-1.pdf (280 downloads )
  • ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงสาบ ออพทิการ์ด™ ค๊อคโรช เมท ⇒ 

 

 

*** ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกตัวจะมีเอกสารผลการทดสอบคุณภาพและผลการทดสอบ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ยกเว้นสินค้าบางตัว

Update information 29/05/2566 .. by Admin.

Shop
0 Wishlist
0 Cart