สมัครตัวแทนจำหน่าย สินค้า (ราคาขายส่ง)

ทางบริษัท ศุภโชค เมท เมดิคอล จำกัด ได้เปิดรับ สมัครผู้สนใจเป็นผู้จำหน่ายสินค้าด้านเคมีภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง เช่น ทรายอะเบท น้ำยาพ่นยุง เครื่องพ่นหมอกควัน ชุดตรวจสารเสพติดเป็นต้น และอุปกรณ์ต่างๆ รับสมัครผู้ประกอบการ จดทะเบียน ห้างร้าน,ร้านค้า,บริษัท ที่จดทะเบียนแล้ว (บุคลลธรรมดาและนิติบุคคล) เพื่อเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าจากทาง บริษัทศุภโชคฯ ไปจัดจำหน่ายต่อในราคาพิเศษ ทั่วประเทศ จำนวนมาก โดยไม่จำกัดปริมาณสั่งซื้อ

รูปแบบผู้จำหน่ายการสมัครมี 2 แบบ

1.รูปแบบผู้แทนจำหน่ายสินค้าในระดับภาค มีดังนี้
-ภาคเหนือ
-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-ภาคกลาง
-ภาคใต้
*** งดรับเอกสาร ทางกรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้พิจารณา อนุมัติ ตามคุณสมบัติผู้ขอเป็นผู้แทนจำหน่าย รวมถึงการขอเครดิต (กรุณาติดต่อฝ่ายขายส่ง)

2.รูปแบบผู้แทนจำหน่ายสินค้าทั่วไป
-ไม่จำกัดจำนวนสินค้า
-ไม่จำกัดพื้นที่
ข้อกำหนดดังต่อไปนี้สำหรับ ผู้แทนจำหน่ายสินค้าทั่วไป

1.แจ้งใบทะเบียนการค้าพาณิชย์ (กรณีบุคคลธรรมดา) หนังสิอรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน (กรณีนิติบุคล)
-ขีดคร่อมในเอกสารว่าใช้สำหรับขอทราบราคาขายส่งเพื่อไปจำหน่ายต่อเท่านั้น
-ลงชื่อ พร้อมรับรองสำเนา และระบุเบอร์ติดต่อกลับ (อันนี้สำคัญ)

2.ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม สมัครตัวแทนจำหน่าย ตามเอกสารไฟร์ด้านล่าง กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มแล้วทำการประทับตรา บริษัท,ห้างร้าน ทำการจัดส่งตาม รายละเอียดตามข้อที่ 3

3.การจัดส่งเอกสารของผู้สมัคร ทั้ง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล มี 2 วิธี ดังนี้
– จัดส่งทางอีเมล ได้ที่ admin@supachok.co.th
– จัดส่งทาง Fax. ได้ที่เบอร์ 043-001-141 ต่อ 13

จึงแจ้งมาให้ทราบตามขั้นตอนการดำเนินการตามข้อกำหนด หากท่านใดไม่ดำเนินการทางบริษัทไม่สามารถแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบได้

นาย ศุภโชค อินทริง โทร.095-168-6556

ผู้จัดการฝ่ายขายส่งห้างร้านตัวแทน
บจก.ศุภโชค เมท เมดิคอล

 


กรอกข้อมูลผ่านระบบ สมัครตัวแทนจำหน่าย สินค้า (ราคาขายส่ง)

 

  กรุณาหรอกรายละเอียดให้ครบ เพื่อประกอบผลการพิจารณา

  จด Vat7%ไม่ได้จด Vat7%

  1.หนังสือรับรองบริษัท/ทะเบียนการค้า
  2.สำเนาบัตร/ทะเบียนบ้าน
  3.เอกสารอื่นๆ
  ** เอกสารขีดคร่อมข้อความว่า " ใช้สมัครตัวแทนขายส่งสินค้ากับ บจก.ศุภโชคเมทเมดิคอล เท่านั้น "

  Shop
  0 Wishlist
  0 Cart