หน้ากากอนามัยยี่ห้อแคร์มาส์ค : คุ้มค่ามากกว่าการป้องกันเชื้อโรค

ในช่วงเวลาที่เราคู่ควรที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องตนเอ … Read more

ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ปี 2566

ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ปี 2566

กิจกรรมบริจาคมอบสิ่งของให้ รพ.โรงพยาบาลศรีนครินทร์

กิจกรรมบริจาคมอบสิ่งของ วันที่ 17/07/2564    มอบหน้ากาก … Read more

กิจกรรมบริจาคมอบสิ่งของให้ รพ.ศูนย์ขอนแก่น

      กิจกรรมบริจาคมอบสิ่งของ วันที่ 17/07/2564   มอบหน … Read more

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ

การเลือกซื้อเครื่องพ่นหมอกกำจัดยุงและแมลง

เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุงแมลง ด้านสาธารณสุขควบคุมโรค เค … Read more

อักษรย่อในฉลากสารเคมีหมายถึงอะไร

ชื่อและอักษรย่อในฉลากสารเคมีหมายถึงอะไร เมื่อต้องการใช้ … Read more

ชุดตรวจสารเสพติดมีกี่ชนิด

  บจก.ศุภโชค เมท เมดิคอล  เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย ชุดทดสอบ … Read more
Shop
0 Wishlist
0 Cart