36% ส่วนลด

Original price was: ฿2,500.00.Current price is: ฿1,600.00. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

In Stock

ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ใช้ตรวจหาสารเสพติดประเภท  (เมทแอมเฟตามีน) เพื่อหาสารเสพติด ในปัสสาวะของมนุษย์ โดยใช้หลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟี

Compare

คำอธิบาย

ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะแบบจุ่ม (Bioline Strip 1,000 ng.)

ยี่ห้อ “ไบโอไลน์เมทแอมเฟตามีนแบบสตริป” (แบบจุ่ม) ใช้ตรวจสอบหาสารเสพติด “ เมท ”

“ชุดตรวจสารเสพติด” ชนิดเร็วแบบขั้นตอนเดียว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าใช้สำหรับตรวจหาเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะมนุษย์ ตั้งแต่ความเข้มข้น 1000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร

คุณสมบัติ
 • สำหรับการตรวจสอบภายนอกร่างกาย
 • ใช้หลักการทดสอบแบบ competitive binding
 • วิธีตรวจสอบแบบขั้นตอนเดียว
 • มีความไวและความจำเพาะสูง
องค์ประกอบในชุดตรวจ
 • แถบตรวจไบโอไลน์ เมทแอมเฟตามีน สติป บรรจุในซองฟอยล์พร้อมสารดูดความชื้น จำนวน 100 ชุดทดสอบ/1 กล่อง
 • คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม/กล่อง
อุปกรณ์ที่ต้องการแต่ไม่ได้จัดหาให้(หรือไม่มีให้ในชุดตรวจ)
 • ภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจ (ถ้วยใส่ปัสสาวะ)
 • นาฬิกาจับเวลา
 • ถุงมือแพทย์
 • ฉลาก ชื่อ-สกุล ติดภาชนะใส่ปัสสาวะ
วิธีทำการทดสอบ
 • นำแผ่นทดสอบออกจากซองบรรจุ (ควรเปิดซองเมื่อพร้อมที่จะทำการทดสอบและทดสอบให้เสร็จภายในเวลา 1 ชั่วโมง)
 • จุ่มแผ่นทดสอบลงในปัสสาวะโดยจุ่มไม่เกินระดับขีดที่ลูกศรที่ระบุไว้ตรงส่วนปลายของแถบทดสอบ
 • รออ่านผลที่เวลา 5 นาที
การแปลผล
 • ผลลบ มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้น 2 แถบ ทั้งแถบควบคุมและแถบตรวจ (โดยไม่คำนึงถึงความเข้มข้นของสี) แสดงว่าไม่มี ยาบ้าอยู่ในปัสสาวะ หรือมีแต่ต่ำกว่า 1,000 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร
 • ผลบวก มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้นบริเวณแถบควบคุมใกล้ตำแหน่งที่จับขีดบนเพียง 1 แถบ แสดงว่ามีปริมาณยาบ้า ในปัสสาวะมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร
 • แปลผลไม่ได้ ไม่ปรากฏแถบสีที่บริเวณแถบควบคุม ซึ่งอาจเป็นเพราะจุ่มแถบทดสอบผิดวิธี หรือ แถบทดสอบเสื่อมสภาพ ให้ทดสอบซ้ำโดยใช้แถบทดสอบอันใหม่
หมายเหตุ : 1
ระดับความเข้มแถบสีบริเวณแถบสีที่ตรวจอาจมีการแปรผันได้ แต่ยังคงพิจารณาผลการทดสอบเป็นลบ ซึ่งต้องปรากฎเป็นสีชมพู การเก็บรักษา เก็บชุดทดสอบที่อุณหภูมิระหว่าง 2-30 องศา ห้ามแช่แข็ง สามารถใช้ได้ถึงวันหมดอายุ ที่ระบุไว้ในซองบรรจุ
หมายเหตุ : 2
ชุดตรวจสารเสพติดไบโอไลน์ เมทแอมเฟตามีน สตริป (แบบจุ่ม)สามารถเก็บได้นานถึง 2 ปี และบรรจุอยู่ในซองฟอยล์ มีจำนวน 100 test ต่อ 1 กล่อง
* แหล่งผลิต  :  แหล่งผลิตประเทศไทย
** ราคาจำหน่ายต่อ 1 กล่อง (100 ชุดทดสอบ)
*** แถมถ้วยใส่ปัสสาวะขนาด 1 oz. (ไม่มีฝา) จำนวน 100 ใบ
**** เลขที่รับแจ้งรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ / จผ.3/2560 (จาก.กระทรวงสาธารณสุข)

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.42 กก.
ขนาด 13 × 16 × 9 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ชุดตรวจสารเสพติด เมทแอมเฟตามีน แบบจุ่ม(สตริป)(Bioline Strip 1,000 ng.)”
Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
ชุดตรวจสารเสพติด เมทแอมเฟตามีน แบบจุ่ม(สตริป)(Bioline Strip 1,000 ng.)
Original price was: ฿2,500.00.Current price is: ฿1,600.00. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว หยิบใส่ตะกร้า