฿4,000.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

In Stock

ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ใช้ตรวจหาสารเสพติดประเภท ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน เพื่อหาสารเสพติด ในปัสสาวะของมนุษย์ โดยใช้หลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟี (Immunochromatography)

Compare

คำอธิบาย

ชุดตรวจมอร์ฟีน (Morphine) ในปัสสาวะ, ชุดตรวจเฮโลอีนในปัสสาวะ, ชุดตรวจฝิ่นในปัสสาวะ แบบจุ่ม (ยี่ห้อ เฟโรซา มอร์ฟีน สตริป)

ยี่ห้อ เฟโรซา มอร์ฟีน สตริป (แบบจุ่ม) ใช้ตรวจสอบหาสารเสพติด “เฮโรอีน มอร์ฯ ฝิ่น ”

ชุดตรวจสารเสพติดชนิดเร็วแบบขั้นตอนเดียว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าใช้สำหรับตรวจหาเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะมนุษย์ ตั้งแต่ความเข้มข้น 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตร

คุณสมบัติ
 • สำหรับการตรวจสอบภายนอกร่างกาย
 • ใช้หลักการทดสอบแบบ competitive binding
 • วิธีตรวจสอบแบบขั้นตอนเดียว
 • มีความไวและความจำเพาะสูง
องค์ประกอบในชุดตรวจ
 • แถบตรวจเฟโรซา มอร์ฟีน สตริป บรรจุในซองฟอยล์พร้อมสารดูดความชื้น ขนาดบรรจุ จำนวน 100 ชุดทดสอบ/1 กล่อง
 • คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม/กล่อง
อุปกรณ์ที่ต้องการแต่ไม่ได้จัดหาให้ (ไม่มีมากับชุดตรวจ)
 • ภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจ (ถ้วยใส่ปัสสาวะ)
 • นาฬิกาจับเวลา
 • ถุงมือแพทย์
 • ฉลาก ชื่อ-สกุล ติดภาชนะใส่ปัสสาวะ
วิธีทำการทดสอบ
 • นำแผ่นทดสอบออกจากซองบรรจุ (ควรเปิดซองเมื่อพร้อมที่จะทำการทดสอบและทดสอบให้เสร็จภายในเวลา 1 ชั่วโมง)
 • จุ่มแผ่นทดสอบลงในปัสสาวะโดยจุ่มไม่เกินระดับขีดที่ลูกศรที่ระบุไว้ตรงส่วนปลายของแถบทดสอบ
 • รออ่านผลที่เวลา 5 นาที
การแปลผล
 • ผลลบ มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้น 2 แถบ ทั้งแถบควบคุมและแถบตรวจ (โดยไม่คำนึงถึงความเข้มข้นของสี) แสดงว่าไม่มี เฮโรอีน มอร์ฟีน ฝิ่น อยู่ในปัสสาวะ หรือมีแต่ต่ำกว่า 300 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร
 • ผลบวก มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้นบริเวณแถบควบคุมใกล้ตำแหน่งที่จับขีดบนเพียง 1 แถบ แสดงว่ามีปริมาณ เฮโรอีน มอร์ฟีน ฝิ่น ในปัสสาวะมากกว่าหรือเท่ากับ 300 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร
 • แปลผลไม่ได้ ไม่ปรากฏแถบสีที่บริเวณแถบควบคุม ซึ่งอาจเป็นเพราะจุ่มแถบทดสอบผิดวิธี หรือ แถบทดสอบเสื่อมสภาพ ให้ทดสอบซ้ำโดยใช้แถบทดสอบอันใหม่
หมายเหตุ : 1
ระดับความเข้มแถบสีบริเวณแถบสีที่ตรวจอาจมีการแปรผันได้ แต่ยังคงพิจารณาผลการทดสอบเป็นลบ ซึ่งต้องปรากฎเป็นสีชมพู การเก็บรักษา เก็บชุดทดสอบที่อุณหภูมิระหว่าง 2-30 องศา ห้ามแช่แข็ง สามารถใช้ได้ถึงวันหมดอายุ ที่ระบุไว้ในซองบรรจุ
หมายเหตุ : 2

ชุดตรวจสารเสพติด เฟโรซา มอร์ฟีน สตริป (แบบจุ่ม) สามารถเก็บได้นานถึง 2 ปี และบรรจุอยู่ในซองฟอยล์ มีจำนวน 100 test ต่อ 1 กล่อง

* แหล่งผลิต  :  แหล่งผลิตประเทศไทย
** ราคาจำหน่ายต่อ 1 กล่อง ( 1 กล่อง บรรจุ 100 ชุดทดสอบ)
*** แถมถ้วยใส่ปัสสาวะขนาด 1 oz. (ไม่มีฝา) ตามจำนวนชุดตรวจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.5 กก.
ขนาด 6.5 × 16 × 9 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ชุดตรวจสารเสพติด มอร์ฟีน แบบสตริป(จุ่ม) (ยี่ห้อ เฟโรซา มอร์ฟีน สตริป)”
Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
ชุดตรวจสารเสพติด มอร์ฟีน แบบสตริป(จุ่ม) (ยี่ห้อ เฟโรซา มอร์ฟีน สตริป)
฿4,000.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว หยิบใส่ตะกร้า