ทรายอะเบทคืออะไร

ทรายอะเบทคืออะไร

คือ…ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือน


กระทรวงสาธารณสุขได้นำทรายอะเบทมาใช้เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือนของประชาชนทั่วไปเพื่อป้องกันการระบาดของไข้เลือดออกซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ จึงเกิดคำถามขึ้นว่า ทรายอะเบทคืออะไรแตกต่างจากทรายที่เห็นกันอยู่ทั่วๆไปหรือไม่อย่างไร

      ขออธิบายว่า ทรายอะเบทเป็นชื่อทางการค้า ซึ่งความจริงแล้วทรายอะเบทเป็นเม็ดทรายที่ถูกเคลือบด้วยสารทีมีฟอส ในปัจจุบันเราจะใช้คำว่าทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายหรือทรายทีมีฟอส แทนคำว่า ทรายอะเบท สารทีมีฟอสเป็นสารเคมีสังเคราะห์โดยมีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบสำคัญ สารทีมีฟอสออกพิษรุนแรงแรงต่อลูกน้ำของยุง หรือแมลงหวี่ เพราะฉะนั้นเราจึงใช้คุณสมบัติด้านนี้ของสารเคมีฟอสในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย สารนี้มีการผลิตได้หลายรูปแบบ เช่น ผลิตในรูปแบบน้ำ ผงหรือเป็นเม็ด

      แต่ที่นิยมใช้มากที่สุดคือการนำสารทีมีฟอส มาเคลือบเม็ดทรายที่เรียกว่าทรายทรายทีมีฟอส หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ทรายอะเบท ซึ่งส่วนใหญ่เม็ดทรายที่เคลือบมีสารออกฤทธิ์ 1% หรือ 2% เวลาใช้จะต้องนำไปใส่ในน้ำ อัตราส่วนการใช้ คือ ทรายอะเบท 1 กรัมต่อน้ำ 10 ลิตร โดยการคำนวณเปอร์เซ็นต์แยกต่างหาก ซึ่งสัดส่วนการใช้ทรายอะเบทจะมีสัดส่วนปรากฏอยู่ในแต่ละซองหรือภาชนะบรรจุ

      สารออกฤทธิ์ได้นาน 3 เดือน หรือ 4 เดือน แล้วแต่ละยี่ห้อ และขั้นตอนการผลิต ส่วนขนาดบรรจุ ก็ต่างกันไป เช่น บรรจุลงถัง 25 กิโลกรัม หรือ แบบชนิดซองพลาสติก50กรัม 500ซอง/1 ถัง และอีกแบบ เป็น ชนิดซองชา น้ำชึมผ่าน ขนาด 20 กรัม/ซอง 1 ถัง บรรจุ 1,250 ซอง ส่วนราคาก็แตกต่างกันไปตามขนาดบรรจุ และต้นทุน การบรรจุ

เขียนโดย … Admin Supachok.co.th

Updade… 19/02/2024

ใส่ความเห็น

Shop
0 Wishlist
0 Cart